Kopen of Huren

Als u heeft besloten om tot het kopen of huren van een bedrijfsobject over te gaan, is WVK in Business de aangewezen professionele sparringpartner voor u.

Het professionele advies van WVK

Wij stellen op basis van uw bedrijfsprofiel een huisvestingsanalyse op. Hieruit komtnaar voren of u beter kunt kopen, dan wel huren.

In nauw overleg met u wordt het programma van eisen opgesteld, het ruimtebeslag en het zoekgebied krijgen daarbij alle aandacht. Vervolgens brengen wij het aanbod in beeld en wordt een selectie gemaakt voor bezichtiging.
Zonodig worden eigenaren van objecten die niet of niet officieel aan de markt zijn benaderd.

Tot slot: onderhandeling en afronding

Wij begeleiden bezichtigingen en voeren onderhandelingen in overleg met u. Na succesvolle afronding stellen wij de koop- of huurovereenkomst op en begeleiden de transactie bij de notaris of door middel van een finale oplevering van het object.

WVK in Business geeft ondernemers de ruimte!